رنگ در کهربا بسیار متنوع میباشد تا جاییکه بالغ بر 250 رنگ و سایه مختلف برای آن ثبت شده است. از سفید شیری تا طلایی، قهوه ایی تیره، نارنجی و قرمز، سبز و آبی، سیاه، … و حتی کاملا بیرنگ و شفاف.
رنگ کهربا و شفافیت آن بستگی به محل تشکیل آن دارد و معرف شرایط ته نشینی کهربا است.
کهربا های ارزشمند بر خلاف باور عمومی قهوه ایی، قرمز یا زرد نیستند، بلکه سفید، آبی، سبز و بیرنگ میباشند تا جاییکه کهربای کاملا کریستالی بیرنگ و شفاف بسیار گرانقیمت تر از سایر رنگها میباشد.

 

amber_colors_1