از آنجا که بهترین کهربای دنیا کهربای بالتیک میباشد و یکی از نادرترین گونه های خانواده کهرباست و محصولات ما نیز در این زمره قرار دارند به تقسیم بندیهای این گروه بر اساس تقسیم بندی اتحادیه بین المللی کهربا (آخرین بازنگری دسامبر2011) اشاره میشود :

 • کهربای طبیعی بالتیک:
  گوهرهایی که هیچگونه عملیاتی روی آنها انجام نشده باشد و تغییری در خواص طبیعی فیزیکی و شیمیایی آن رخ نداده باشد.
 • کهربای بالتیک بهسازی شده:
  گوهرهایی که تنها توسط عملیات حرارتی با فشار برخی خواص فیزیکی آنها تغییر کرده است . مانند درجه شفافیت ،رنگ و …
 • کهربای بالتیک ساخته شده (پرس شده):
  گوهرهایی که از قطعات ریز کهربای طبیعی تحت دما و فشار بالا بدون هیچ افزودنی دیگری ساخته شده اند.
 • کهربای بالتیک مرکب (2 یا 3 قسمتی):
  کهربایی که از دو یا سه قطعه کهربای طبیعی یا بهسازی شده ساخته شده است و توسط مقداری چسب این لایه ها به هم چسبیدند .

سایر تقسیم بندیها بر اساس ساختار درونی کهربا میباشد که تعیین کننده شفافیت و رنگ کهربا ست و بستگی به مقدار و ترتیب قرارگیری حبابهای گاز در توده سنگ دارد.

 • کهربای شفاف
 • کهربای نیمه شفاف
 • کهربای اوپک زرد
 • کهربای اوپک سفید

 

amber_types_2