مصنوعات ساخته شده از کهربا که در اروپای شمالی کشف شده اند قدمتی تا 11000 سال قبل از میلاد مسیح را نشان میدهند.
کهربا در دوران کهن به عنوان پول در دادو ستدهای مناطق شمال اروپا استفاده میشده و همچنین اولین کالایی بوده که از اسکاندیناوی صادر شده است.
یونانیان باستان کشف کردند که کهربا در اثر اصطکاک الکتریسته ساکن تولید میکند که نام آنرا الکترون گذاشتند و ما امروزه آنرا به عنوان الکتریسته میشناسیم .مصریان کهربا را زیر پوست مومیای های خود قرار میدادند و معتقد بودند که قدرت آن مانع فروپاشی یا تخریب جسد مردگان میشود.
کهربا با خاصیت ضد عفونی کنندگی خود بسیاری از مردم اروپا را در دوران شیوع طاعون از مرگ رهانید.
تمدنهای باستانی مانند رومی ها و یونانیها معتقد بودند کهربا قدرت جادویی دارد ، بقراط در نخستین نوشته های خود از فواید کهربا یاد کرده است .یونانی ها کهربا را به عنوان سنگ شفا بخش و سمبلی از عشق، زیبایی،قدرت نفوذ و نشانگر موقعیت اجتماعی فاخر میدانستند.
از زمان باستان تا به حال کهربا را به دلیل زیبایی ، منحصربه فرد بودن و تابش انرژی مثبت گرامی داشتند، کهربا رایحه و تشعشع خاصی دارد که شادی ، سلامتی و رفاه را برای شما به ارمغان می آورد.
قرنها اهدای کهربا به صورت خام ، مجسمه یا جواهر به معنای آرزوی خوشبختی بوده و امروزه راهی برای بیان احساسات حقیقی و قدردانی از شخصیت زیبا و ذاتی گیرنده آن میباشد.